Bli medlem

For å bli medlem i Egersund Veteranvogn må du ta kontakt med et av styremedlemmene, eller bruke kontaktskjema.

 

Klubben har i vedtektene satt noe krav til medlemmer som kan leses her:

 

Alle medlemmer må godkjennes av styret.

Krav for medlemskap i klubben er kjøretøy (bil) registret før 1975, kjøretøyet må være registrert og i forsvarlig stand.

 

I tilfelle tvist mellom medlemmer eller mellom styre og medlem, vil styret i samråd ha rett til muntlig utkastelse av medlem som lager mistrivsel med øyeblikkelig virkning.

Egersund Veteranvogn har nulltoleranse for negativ innstilning, mobbing, uthenging og lignende.

 

Egersund Veteranvogn har tilhør til Eigersund kommune, men tillater medlemmer fra Dalane regionen.

 

Det forventes av medlemmer og stille opp på treff, sosiale settinger og møtene til Egersund Veteranvogn. Ved hyppig fravær tas medlemskap opp til vurdering av styret.

 

[Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.]

 

Medlemskontigent for 2015 er satt til 800,- (400,- etter 01.08.2015)